اشتراک

آغاز تولید مستند عکاس ها غواص ها

مستند عکاس ها غواص ها به فعالیت عکاسان در روز تشییع پیکر 175 شهید غواص
از نگاه محسن قلی پور می پردازد.

تهیه شده در خانه فرهنگ و رسانه ثائر.

 

مستند عکاس ها غواص ها

مستند عکاس ها غواص ها

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *