اشتراک

حمایت از گروه مردمی سنگ،کاغذ.قیچی

حمایت معنوی خانه فرهنگ و رسانه ثائر از گروه مردمی سنگ،کاغذ.قیچی

گروه مردمی سنگ کاغذ قیچی در تابستان 1393 همزمان با جنگ پنجاه روزه ی غزه
با هدف پرداختن به مصادیق نقض حقوق کودکان قربانی جنگ
در قالب هنرهای اجتماعی و محیطی شکل گرفت .
اولین حرکت گروه ایجاد جریانی برای یاد سپاری 578 کودک شهید غزه در جنگ پنجاه روز بود
که پس از انتخاب عروسک به عنوان نماد مشترک در میان کودکان جهان
کمپین عروسک های خاموش از طریق نشر فراخوان در فضای آغاز شد.

02

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *